Bok om Trädgårdsföreningen kan bli verklighet

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköping ställer sig positiv till att det skrivs en jubileumsbok om Trädgårdsföreningen som fyller 150 år 2009.

Lars Malmbjörk har varit initiativtagare till boken och nu ska man söka medel ur två fonder för att förverkliga projektet.