Miljöpartiet i Norrköping väljer inriktning

Ikväll står miljöpartiet i Norrköping inför en tuff uppgift när de ska välja vilket block de ska samarbeta med under de kommande fyra åren. 

- Vi ska ha ett medlemsmöte där vi ska besluta om inriktningen, säger Barbro Johansson som är fritidspolitiker i miljöpartiet och det är mycket som står på spel för de politiska partierna i Norrköping. Båda blocken vill ha miljöpartiet på sin sida, samtidigt dröjer miljöpartiet med sitt beslut in i det sista för att få ett så bra erbjudande som möjligt.
Sverigedemokraterna kan bli vågmästare
Miljöpartiets beslutet kan göra att kommunfullmäktiges arbete under de kommande åren blir en rysare varje gång. Om miljöpartiet bestämmer sig för att samarbeta med socialdemokraterna och vänsterpartiet får de tillsammans 42 mandat. Vilket innebär en övervikt med ett mandat mot de 41 som de fyra borgerliga partierna får tillsammans med Sveriges pensionärers intresseparti, SPI. Kvar blir då Sverigedemokraterna som kan avgöra vilka förslag som ska gå igenom i kommunen eller inte.
Men att miljöpartiets beslut kan göra så att Sverigedemokraterna får en vågmästarroll påverkar inte Barbro Johansson. Det som är viktigt för henne är vilket inflytande miljöpartiet kommer att få i kommunpolitiken.
- Det är ju hur mycket vi kan få ut av miljöprofilen, vad det är rimligt att vi får igenom de här fyra åren och sedan är det ju naturligtvis arbetslösheten.