Nytt namn och nummer till sjukvårdsupplysningen

Idag är det dags att lägga ett nytt nummer på minnet. Sjukvårdsupplysningen i Östergötland byter nämligen både telefonnummer och namn. Det nya numret blir 1177.

I och med att Östergötland nu ansluter sig till det landsomfattande rådgivningssystemet byter sjukvårdsupplysningen namn till sjukvårdsrådgivningen och det nya numret att ringa för att komma i kontakt med sjuksköterskorna är 1177.
Landstinget kommer fortfarande ha kvar sin egen sjukvårdsrådgivning men tillsammans med region Skåne och landstingen i Kronoberg, Uppsala, Jämtland och Gävleborg, som redan ingår i det nationella systemet, delar man rådgivningssystem. Men sjukvårdsrådgivningens chef i Östergötland, Laila Larsson, hoppas att man ska kunna samarbeta mer i framtiden.
- Till exempel när det gäller olika språk eller när trycket är stort på sjukvårdsrådgivningen.