Oro på Integrationsverket

Efter den borgerliga alliansens seger i valet är det nu oroligt på Integrationsverket i Norrköping eftersom den nya majoriteten i riksdagshuset flaggat för att man vill avveckla myndigheten.

Integrationsverket har under perioder varit en omdiskuterad myndighet och bland annat skrev den borgerliga alliansen  i sin ekonomiska motion i maj 2006 att en avveckling skulle inledas redan under nästa år.
Kort efter regeringsskiftet höll myndighetens generaldirektör Andreas Carlgren ett informationsmöte med personalen.
Sven Jensskog arbetar vid Integrationsverket och var med på mötet.
- Han påminde oss om att alliansen har sagt under valrörelsen att under år 2007 avser de att påbörja avveckling av några olika nämngivna myndigheter varav Integrationsverket var en. 
 
Vid myndigheten väntar man nu på att den nya regeringen ska berätta vilken inriktning den vill ha på integrationsarbetet. Dessutom väntar man på den nya budgetpropositionen där man kan se hur pengarna kommer att fördelas.
- Någon sorts hint angående sjävla myndigheten får vi väl också i regeringsförklaringen, säger Sven Jensskog.
Vid Integrationsverket i Norrköping finns ett hundratal anställda.