Läkemedel i avloppsvatten kan störa återväxten av fisk

Stora mängder av de vanligaste läkemedlen hamnar i sjöar och vattendrag där de kan tas upp av fiskar och andra djur. Det visar en studie som gjorts vid landstinget i Östergötland.

Spridningen beror på att avloppsreningsverken inte klarar av att rena vattnet från läkemedelsrester.

Undersökningen omfattar sex län där utredarna har följt vissa vanliga mediciner från Apoteket genom reningsverken och ut i Vänern, Vättern, Mälaren och flera andra stora sjöar, där man tagit mängder av prover. Studien visar att mellan 60 och 96 procent av de aktiva substanserna går rakt ut i sjön.

En slutsats är att vi bör se över hur mycket läkemedel vi konsumerar, säger biologen Ingela Helmfrid som gjort undersökningen.

– Man kanske bör tänka efter lite mer om den här sjukdomen eller åkomman går att behandla på något annat sätt. – Finns det några andra läkemedelssubstanser som man kan välja i stället och som bryts ner lite snabbare och som kanske inte har lika stor miljöpåverkan? säger hon.

Hur miljön påverkas av det är inte klart, men man misstänker att till exempel fisk kan drabbas av reproduktionsstörningar.