Svalnande intresse för IT bland kvinnor

Trots att IT-branschen slåss om att få anställa nyutbildade systemvetare och IT-specialister, lockas allt färre kvinnor till IT-utbildning eller naturvetenskapliga studier över huvud taget.

På nästan alla högskolor och universitet i landet, däribland i Linköping, lyckades man knappt fylla sina elevplatser för systemvetare när höstterminen startade.

Av blivande systemvetare på de olika lärosätena under höstterminen 2005 var bara 18 procent kvinnor, vilket är långt från målet om jämställdhet vid utbildningarna.