Reningsverken klarar inte mediciner

Innan ny teknik tagits fram kommer läkemedel att fortsätta passera genom reningsverken tämligen obehindrat. Det säger Lars Svensson, vd på Norrköpings Vatten.

En nyligen presenterad undersökning visade att mycket stora mängder läkemedel går rakt ut i våra sjöar och vattendrag.

- Vi vet inte alls hur man ska hantera de här läkemedlen som inte bryts ner, säger Lars Svensson.

Dagens reningsverk är i första hand gjorda för att rena fosfor och kväve och än så länge så finns det inte teknik för att ta hand om läkemdelsrester.

- Jag är säker på att man kan hitta någong sorts teknik så att vi kan ta hand om dem i framtiden. Men det finns kanske andra sätt att lösa det på. Man kan använda andra läkemedel som gör samma nytta men som inte är svåra att bryta ner.

Enligt en undersökning som landstinget i Östergötland gjort så hamnar stora mängder av vissa läkemedel i sjöar och vattendrag. En del substanser i våra vanligaste mediciner är mycket svårnedbrytbara och dagens teknik biter inte på dem.

Undersökningen visar inte på hur miljön påverkas av utsläppen men man misstänker att djurlivet i våra sjöar kan påverkas negativt. Lars Svensson säger att halterna av läkemedel i dricksvattnet just nu är så låga att vi inte behöver oroa oss, men han är orolig för framtiden. Om inget görs så kommer mer och mer läkemedel lagras i naturen.

- Jag ser det här som en lite väckarklocka. Det är bra om man tar de här mätningarna på allvar nu så att man minskar riskerna i framtiden.