Fortsatt kokning av vattnet i Arkösund

Provsvar från dricksvattnet i Arkösund visar att det finns en bakterie i ledningsnätet som kan vara en misstänkt koliform. Boende uppmanas därför att fortsätta koka dricksvattnet.

Sedan i söndags uppmanas boende i Arkösund att koka sitt dricksvatten efter det att man funnit koliforma bakterier i vattnet.
Vattenreservoaren har nu tömts, rengjorts och besiktats av Norrköpings Vatten och sedan fyllts på med nytt vatten och prover därifrån är godkända.

I eftermiddag kommer svar på vad det kan vara för typ av bakterie i vattenledningsnätet.