Inga planer på att höja bidrag för radonsanering

På länsstyrelsen i Östergötland kan man idag förstå att villaägare kan tycka att det bidrag på upp till 15 000 kronor som man kan söka för radonsanering är för litet.

- Det kan man ju tycka att bidraget inte är så högt i förhållande till de kostnader som är idag, säger Solbjörg Lundestad Carlberg, byrådirektör på länsstyrelsen.

Som vi tidigare rapporterat kan radonsanering bli väldigt kostsamt och tidskrävande för villaägare. Enligt Solbjörg Lundestad Carlberg har bidraget på upp till 15 000 kronor som man kan ansöka om hos länsstyrelsen stått stilla i många år medan kostnaderna för saneringen ökat. Under ett år hade man försök med ett bidrag på max 25 000 kronor men det drogs sedan in av regeringen.
Solbjörg Lundestad Carlberg säger att det inte finns några planer på att höja bidraget men att man inte vet vad den nya regeringen har för inställning. Och hon kan tycka att det är ett litet bidrag i vissa situationer.
- Jag vet ju inte vad den nya regeringen kan hitta på men det är klart att när det kostar så väldigt mycket som det kan göra i vissa hus i vissa lägen så är ju 15 000 inte så mycket pengar.