Flicka friad från misstankar om att ha försökt smitta man med HIV

Den 15-åriga flicka från Östergötland som åtalats vid Örebro tingsrätt misstänkt för att medvetet försökt överföra HIV-smitta till en man friades idag av tingsrätten.

Det var i januari i år som flickan vid upprepade tillfällen hade oskyddat sex med en man i Örebro.
Enligt åtalet har flickan försökt överföra HIV-smitta till honom.

Mannen smittades inte av HIV.