Beslut hos Volvo påverkar inte Svensk biogas i dagsläget

Volvos beslut att lägga ned sin utvecklingen av biogasbilar gör att Svensk biogas i Linköping ser över sina investeringar för de kommande åren. Men några neddragningar är troligen inte aktuella.

Efter Volvos beslut ser det inte ut som om det blir några neddragningar vid Svensk biogas. Enligt Carl Lilliehöök som är vd för Svensk biogas har man inte gjort några omprioriteringar i investeringsplanen.
- Vi har en investeringsplan framför oss och den har jag inte idag omprioriterat efter det här beslutet men det är klart man får ju tänka två gånger. Det vore ju väldigt korkat och inte ta ställning till vad en stor leverantör av fordon har tagit för ställning.

Intresset för biogasbilar har ökat
Biogasen utvinns av sopor och annat avfall från naturen och räknas som ett av de mest miljövänliga alternativen. Linköping var först i landet med att satsa på biogas som bränsle i bussar och bilar. Och i takt med att bensinpriset gått upp har intresset för biogasbilar ökat i Sverige. Därför tror Carl Lilliehöök att det är den amerikanska huvudägaren biljätten Ford som ligger bakom beslutet och inte volvo i Sverige.
Carl Lilliehöök hoppas nu på att den tillträdande regeringen ska förenkla reglerna för att omvandla bensinbilar till biogas bilar för att Svensk biogas inte ska tappa marknadsandelar. Som det är idag tar det alldeles för lång tid menar Lilliehöök.
- Det skulle kunna gå på kanske ett par tre månader. Då skulle vi få igång en efterkonvertering ganska snabbt här i Sverige. 

Han hoppas också att alliansens förslag om en skatterabatt på 10 000 kronor ska kunna användas av de som vill gå från sin gamla bensinbil till en biogasdriven.