Östgötskt projekt för effektivisering av energin

Länsstyrelsen och Linköpings universitet vill starta ett europeiskt projekt som syftar till en effektivare energianvändning inom industrin.

I veckan åkte en grupp från Östergötland till Bryssel och där kunde man konstatera att det finns flera länder som vill vara med och hitta nya metoder för en effektivisering av energianvändningen.

Länsstyrelsen och universitetet skall nu ansöka om pengar från EU för projektet.