Förbud mot ålfiske upprör

Fiskevattenägare i Östergötland tycker att förslaget om att förbjuda ålfiske är en väldig stark inskränkning av äganderätten.

Fiskeriverkets förslag innebär att yrkesfiskare som fiskar mycket ål kan få dispens, men för alla andra kan det vara slutfiskat vid årsskiftet.

Ålen är utrotningshotad och Fiskeriverkets förslag innebär att det blir förbjudet att fiska ål, men de yrkesfiskare som fiskat minst 400 kilo om året ska få dispens. De nya svenska reglerna ska minska fångsterna med 40 procent som EU har rekommenderat.

Men Lars Wiström, som är ordförande i Östergötlands läns fiskevattenägareförbund, tycker att det är konstigt att det storskaliga fisket ska få fortsätta och inte fritidsfisket.

Även bland de östgötska yrkesfiskarna tycker man att det är väl hårt att förbjuda ålfisket. Kustfiskarna menar att kan finnas andra skäl än fisket till varför ålen minskar, som miljöförstöring och skarvens påverkan.

Fiskeriverket och alla fiskare är dock överrens om att ålfisket är ett europeiskt problem och att det krävs någon form av åtgärder från alla EU-länder för att det ska få någon effekt.

Vattenägarna föreslår istället att man ska tidsbegränsa ålfisket under året så att det blir lika för alla.