Ostlänken försenas utan Citybanan

Utan en tunnel under Stockholm, den så kallade Citybanan, riskerar snabbtågsförbindelsen Ostlänken att försenas.

Det sa den nye östgötske riksdagsledamoten och miljöpartiets språkrör, Peter Eriksson, när han idag tillsammans med övriga östgötska riksdagsledamöter träffade landshövding Björn Eriksson på Linköpings slott.

- Jag tror att det är en allvarlig missbedömning man gör när man vill flytta över nu, från regeringens sida, från järnvägssatsningar till motorvägar runt Stockholm. Det är inte ett hållbart trafiksystem för framtiden, säger Peter Eriksson.

Om och när Ostlänken blir klar skulle det innebära att restiden mellan Linköping och Stockholm skulle kortas med en timme.

Men då krävs det att det blir fler järnvägsspår in till Stockholms central. Lösningen på det problemet var Citybanan, en tunnel under Stockholm, ett arbete som redan har kommit igång.

Men förra veckan stoppade den nya borgerliga regeringen Citybanan. Reinfeldt och kompani vill istället pröva möjligheten att bygga det så kallade tredje spåret ovan jord.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet delar Peter Erikssons oro för att Ostlänken försenas om inte citybanan blir av.

Men Finn Bengtsson, nytillträdd riksdagsledamot för moderaterna från Linköping, håller inte med. För honom är det viktigast att planeringsarbetet med Ostlänken fortsätter här i länet.

- Jag tycker att ur östgötasynpunkt så är vårt huvudansvar att vägen fram till Stockholm planeras och vi har ju egentligen ingen oenighet i den delen. Och jag tycker inte att man ska göra sig poänger att vi som nytillträdd regering också har rätt att funder på om transporterna inom Stockholm kanske ska ske på ett annat sätt.