Försvaret letar minor i Östersjön

Just nu finkammar flera av försvarets fartyg den östgötska skärgården i jakt på sjöminor. Bara under förra veckan hittade minröjningsfartygen flera minor utanför Valdemarsvik. Och nu fortsätter letandet i farvattnen utanför Norrköping och Oxelösund.

- Det första vi gör i området är att vi åker med en släp-sonar efter oss och med den kan vi hitta väldigt hårda saker som ligger på botten, säger Kapten Robin von Euler på röjdykarfartyget Spårö.

När de hittar intressanta ekon med sonaren så identifieras de med en undervattensfarkost, en så kallad rov.

Under andra världskriget lades mer än 150 000 minor ut i Östersjön, Öresund och Västerhavet. Länderna kring Östersjön genomförde under många år omfattande minröjningar när kriget var slut men trots det finns det fortfarande enhel del minor kvar i Östersjön och Västerhavet.

Därför genomför nu fartyg ur svenska marinen en minröjningsoperation längs östkusten under två veckor. I hela förra veckan fanns det flera minröjningsfartyg i den östgötska skärgården för att leta efter minor. Arbetet resulterade i att de upptäckte tio minor utanför Västervik och Valdemarsvik.

Janne Kilvik, divisionchef för 33:e minröjningsdivisionen säger att även om ingen svensk har dödats eller skadats av minor de senaste åren så utgör de en allt större sisk med tanke på att havsbottnen exploateras allt hårdare nu för tiden.