Ny turbin lönsam för Billerud

I dag invigs en ny ångturbin vid pappersbruket Billerud Skärblacka.

Turbinen är en del av de investeringar inom energiområdet som företaget beslutat om till en kostnad av 326 miljoner kronor.

I och med starten av den nya turbinen ökar man självförsörjningen av el från cirka 25 till 60 procent.

Med dagens elpriser räknar företaget med att den nu genomförda investeringen blir ännu lönsammare än vad som beräknades i samband med projekteringen.