Gunnar Axén föreslagen som ordförande i socialförsäkringsutskottet

Idag valdes vilka ledamöter som ska sitta i riksdagens olika utskott och i EU-nämnden.

Moderaterna flyttar fram positionerna medan miljöpartiet och vänsterpartiet saknar östgötska representanter i utskotten.

Utskotten arbetar med de förslag som riksdagen sen fattar beslut om.

I EU-nämnden kommer det att sitta inte mindre än fyra östgötska riksdagsledamöter.

Det är socialdemokraterna Billy Gustafsson och Sonia Karlsson som även tar tunga platser i konstitutionsutskottet och finansutskottet samt folkpartiets Karin Granbom och centerpartisten Staffan Danielsson.
Danielsson valdes även in i försvarsutskottet.

I övrigt tar två östgötar kristdemokraternas Yvonne Andersson och Johan Löfstrand (s) plats i det nybildade civilutskottet som är en sammanslagning av bostadsutskottet och lagutskottet.

Även i kulturutskottet finns två östgötar Betty Malmberg och Anne Ludvigsson från moderaterna respektive socialdemokraterna.

Moderaten Gunnar Axén lämnar finansutskottet och tar plats som ordförande i socialförsäkringsutskottet.
Louise Malmström socialdemokrat kommer att sitta i utbildningsutskottet.

Från förra mandatperioden har de östgötska socialdemokraterna tappat platser i försvars- och i socialutskottet.