Samtal med museimannen Pontus Hultén

24 min

Pontus Hultén, professor, konstsamlare och museiman avled den 26 oktober 2006, 82 år. Från 1960 var han chef för Moderna Museet i Stockholm och under hans ledning blev museet ett av de mest progressiva konstmuseerna i världen. Pontus Hultén producerade många banbrytande utställningar och han lyckades genomdriva utställningen Önskemuseet, då han övertalade svenska regeringen att ge ett anslag på 5 miljoner kronor för inköp av ett antal verk till museets samlingar. Dessa verk går idag inte att värdera för pengar och de utgör kärnan i museets samling. 2005 donerade Hultén cirka 700 verk, i princip hela hans privata samling, till Moderna Museet.