I Carl von Linnés fotspår på Öland

1741 red Carl von Linné omkring på Öland för att  inventera. Och det var verkligen inte bara blommor han såg. Han undersökte seder och bruk, han tittade på runstenar och räknade t o m kyrksilver. Och så upptäckte han insekter som han namngav. 
 

Våren 2006 åkte Vetenskapsredaktionens Mona Hambraeus till Öland för att vandra i Carl von Linnés fotspår. Hon återser några av dom sällsynta blommor Linné upptäckte och hon träffar insektsforskaren Dave Karlsson som fångar flugor i en stor s.k. Malaise-fälla . Det är tydligt att Linnés sentida efterföljare har mycket kvar att göra, bara en bråkdel av världens insekter är kartlagda.