Med kamelen i radions tjänst


Under en reportageresa till Turkiet 1949 längtade Karl Axel Arvidsson efter den bekväma inspelningsbilen hemma i Sverige. Särskilt lätt att ge levande miljöbeskrivningar var det inte när han, med bandspelaren i famnen, hade fullt sjå att klamra sig fast på kamelryggen.