Radiofynd: Kvinnorna i FN 1947

Ulla Lindström, socialdemokratisk politiker och statsråd. Hon var svensk delegat i FN:s generalförsamling 1947-1966. 

Ulla Lindström berättar här om några av de få kvinnorna i generalförsamlingen. Då som nu tycktes det vara lika viktigt att beskriva hur de såg ut som vad de egentligen hade för kompetens.