Att leva med funktionshinder

 
Ju längre tillbaks i radions arkiv man letar desto glesare blir programmen som uppmärksammar funktionsnedsättningar.
 
SR Minnen har gått igenom Sveriges Radios arkiv för att ge en bild av hur synen på funktionshinder har växlat under sex decennier. Ett av de verkligt attitydförändrande programmen var Lis Asklunds Eugeniahemmet från 1959.