När klockan klämtade för Svensk-albanska föreningen

58 min

Tidigt 1990-tal. Det är styrelsemöte i Svensk-albanska föreningen. En liten skara som betraktar sig som de renlärigaste av revolutionärer. Eller snarare, en svensk stödförening till de sanna och kanske sista förvaltarna av den stalinistiska tolkningen av det marxist-leninistiska arvet.

Det är mer av hövlig diskussionsklubb än flammande barrikadkamp. Men på dagordningen, den kanske viktigaste diskussionspunkten i föreningens historia: Allt det man kämpat och propagerat för i decennier tycks plötsligt slaget i spillror genom Berlinmurens fall. Vad göra?