Ingrid Segerstedt-Wiberg - stridbar journalist

25 min

Journalisten och debattören Ingrid Segerstedt-Wiberg var under alla år djupt engagerad i kvinno- och fredsfrågor och flyktingars situation i Sverige och världen.
Ingrid Segerstedt-Wiberg följde i faderns Torgny Segerstedts-Wibergs fotspår och jobbade som journalist på olika Göteborgstidningar, bland annat GT.
 
Hon var politisk engagerad och var folkpartistisk riksdagsledamot. År 1999 blev hon utsedd till Århundradets liberal, men valde att lämna Folkpartiet i protest mot partiets linje att Sverige bör ansluta sig till Nato.

1968 blev Ingrid Segerstedt-Wiberg ordförande i Svenska FN-förbundet. Hon hade ett starkt engagemang för freds-, flykting- och kvinnofrågor och arbetade mycket för att motverka rasism och intolerans. 
 

 
1988 debatterade Ingrid Segerstedt-Wiberg och Arja Sajonmaa om Zarah Leanders eventuella tysksympatier under andra världskriget.