Är det skolpengen eller kunskapen som styr?

26 min

Friskolorna är ett åtekommande trätoämne i svensk politisk debatt. Vi har letat fram program där farhågor och förväntningar luftades efter 90-talets skolpengsreform.

Det var den borgeliga regeringen som 1991 drev igenom reformen som innebar att friskolor kunde få bidrag från allmänna medel, den s k skolpengen. 

1993 debatteras det i Studio Ett om den svenska friskolan skulle bli något slags geniskolor för barn med hög intelligenskvot. I England fanns det redan då skolor för högt begåvade barn.

Inom socialdemokratin är frågan om friskolan fortfarande en het potatis. 2001 diskuteras i Studio Ett varför friskolefrågan blivit så laddad och splittande inom arbetarrörelsen. 
1993 varnade socialdemokraterna för att den kommunala skolan riskerade att bli sämre genom privatskolornas expansion. Lena Hjelm Wallén intervjuas här i Ekot.

1994 frågar man sig i Studio Ett hur fria friskolorna egentligen får vara?
Bl a medverkar debattören Göran Rosenberg.

Kring millienieskiftet startade fler och fler religiösa friskolor och de har engagerat särskilt mycket. Frågan har varit om de leder till ökad segregation eller inte. I Studio Ett från 2005 diskuterar Nalin Pekgul, ordfördande för socialdemokratiska kvinnoförbundet och folkpartisten Nyamko Sabuni m fl.

Friskolorna har sedan början av 90-talet varit måltavlor för kritik. I Konflikt från 2005 argumenteras det för och emot. Bl a vädrar författaren PC jersild sin åsikt i frågan.