Explosionen i Halifax

5:00 min

Den 6 december 1917 sprängdes stora delar av den kanadensiska hamnstaden Halifax i luften. 2000 personer dog. Explosionen inträffade när ett norskt transportfartyg som skulle lämna hamnen råkade ramma det franska lastfartyget Mont Blanc som var fullastat med ammunition, krut och dynamit. Ombord på norska Imo fanns den svenskamerikanske sjömannen Karl Alfred Karlsson.