Dramatiska dagar vid kuppen i Moskva för 20 år sedan

60 min

Dmitrij Jazov, Sovjetunionens sista försvarsminister var en av männen bakom kuppen i Moskva. Han och andra sammansvurna kommunister ville rädda Sovjetunionen, men det blev slutet för supermakten. SR Minnen går tillbaka till några händelserika augustidagar 1991.

 
Den 18 augusti 1991 gör den högsta stadsledningen ett kuppförsök och Sovjetunionens president Michail Gorbatjov sätts i husarrest i sitt sommarhus på Krim. En delegation av höga makthavare försöker övertala honom att införa undantagstillstånd.
 
Statliga kommittén för undantagstillståndet meddelar den 19 augusti att den tillfälligt tagit makten under Gorbatjovs ”sjukdom”. Stridsvagnar rullar in i Moskva. Boris Jeltsin, som i juni valts till den ryska rådsrepubliken folkvalde president, framträder omedelbart som ledare för motståndet mot kuppen.

Den 20 augusti 1991 blockerar tusentals Moskvabor regeringsbyggnaden Vita huset, centrum för motståndet.

En stor del av Kanalen i P1 samma dag handlade om Sovjet dagen efter statskuppen. Det är svårigheter att ta sig fram i gatuvimlet.  I Moskva tycks folk arbeta som vanligt, men rädsla bland befolkningen finns. Demonstrationer ute på gatorna trotsar dekretet från åttamannakommittén. Alla tevekanaler utom en är stängda och endast nio av vanligtvis en mångfald tidningar utkommer i Moskva.

 
På morgonen den 21/8 gör pansarvagnar en genombrytning under natten vid barrikaderna utanför den ryska rådsrepublikens byggnad i Moskva.

Attacken mot ryska rådsrepublikens beskyddare under natten kräver fem dödsoffer. En rysk journalist berättar inifrån vad som hände.

Motståndet mot kuppregimen förefaller att öka. Flera förband sägs också ha anslutit sig till ryska rådsrepublikens president Boris Jeltsin rapporterar Reinhard Krause i Ekot.

                                                                        

 
Rysslands president Boris Jeltsin säger att han fått juntans löfte om att resa till Krim för att träffa Gorbatjov. Jeltsin har dock avböjt. Ryska parlamentet barrikaderas fortfarande av människomassor.


 
Kuppförsöket i Sovjetunionen har misslyckats. Trupperna lämnar Moskva   under soldaternas jubel. Kuppledarna har flytt, två av dem har landat på Krim och Boris Jeltsin utropar sig som överbefälhavare i Sovjetunionen.

Kabinettssekreterare Pierre Schori säger i Ekot att han ser med glädje på de senaste timmarnas omvälvande händelser. Han menar att vägen nu kan ligga öppen för ett svenskt erkännande av de baltisla staterna. 

Vid en tevesändning från det ryska parlamentet den 23 augusti förklarar Jeltsin för Gorbatjov att kommunistpartiet har förbjudits i Ryssland. En förödmjukad Gorbatjov skriver på.


Den 8 december 1991 skriver Jeltsin och hans ukrainska och vitryska kolleger under det så kallade Belavezjaavtalet. De konstaterar att Sovjetunionen inte längre existerar och skapar i stället Oberoende staters samvälde. Den 25 december avgår Gorbatjov formellt som president och förklarar posten avskaffad. Sovjets flagga halas för sista gången från Kremlmuren.