En världsorganisation för fred

40 min

Igår firades FN-dagen runt om i världen. I april 1945 samlades delegater från 50 länder i San Francisco för att förbereda bildandet av Förenta Nationerna. FN-stadgan undertecknades i januari 1946, och två år senare stod FN-huset i New York klart för inflyttning.


Den svenska FN-delegaten Ulla Lindström berättar 1947 om de färgstarka kvinnorna i FN:s generalförsamling. Ulla Lindström var svensk delegat i FN mellan 1947-1966.

1948 var FN-huset klart för inflyttning. ”Det känns tryggt att veta att fredens verkstad är byggd på hälleberget och inte på lösan sand”, konstaterar Johan von Utfall i detta program från december 1948. 


 

1950 fyllde FN fem år. I Moskva skjuts salut för freden och i London ringer kyrkklockorna för freden. Men i Stilla Havet pågår dock fortfarande kriget.