Spiondömde Bertil Ströberg död

6:12 min

1983 dömdes överstelöjtnant Bertil Ströberg tilll sex års fängelse för grovt spioneri. Han hävdade själv hela livet att han blivit utsatt för en konspiration. 1988 sökte han och fick resning i Högsta domstolen, men han dömdes återigen för samma brott.

I dokumentären Ströberg, Bertil spion eller offer för en konspiration? från 1985 granskar Göran Elgemyr  spionaffären och myndigheternas handläggning. Medverkar gör bl a fredsforskaren Wilhelm Agrell och advokat Leif Silbersky.

                 


1988 beviljas Ströberg resning i Högsta Domstolen. Enligt en engelsk skriftexpert kunde det inte vara han som skrivit meddelanden till Polska ambassaden.

Men 1989 döms han åter för grovt spioneri. Här intervjuas Ströberg själv och bl a advokat Leif Silbersky i Ekot efter domen.

           

Fler svenska spionaffärer under kalla kriget

I Tendens från 2009 handlar det om spionskandalerna som skakade Sverige under kalla kriget. "Quislingar och femtekolonnare är lika föraktliga i vilket land de än uppträder." Stadsfiskal Werner Ryhninger skrädde inte orden i sin slutplädering när spionrättegången mot Fritiof Enbom och hans medhjälpare avslutades den 31 juli 1952. Kalla kriget rasade, rysskräcken var stor och att förråda sitt land ansågs som det grövsta brottet av alla. Men var alla verkligen skyldiga? Och vilka motiv hade de?