När fluortanten revolutionerade tandhälsan

19 min

1 september firar Folktandvården fluortantens dag. Precis som på femtiotalet ökar karies hos de yngre. Då byggdes den förebyggande tandvården ut. Fluortanten föddes och särskilda tandläkare anställdes. En av dem var Odd Larje.


Länge ifrågasattes om fluor verkligen förbättrade tandhälsan. 1976 gjordes en undersökning om huruvida fluortabletter till barn gjorde att de fick bättre tänder. Kjell Lindqvist refererade undersökningen i Vetandets Värld.Forskningen som visade hur mycket bättre barns tänder blev av fluor fick socialstyrelsen att 1977 uppmana till utvidgad fluoranvändning för bekämpning av karies. Tandkräm, tabletter och munsköljning med fluor rekommenderades. Däremot ville socialstyrelsen ha en övre gräns för hur mycket fluor dricksvattnet fick innehålla, eftersom alltför höga doser är skadligt.

De senaste åren har barn återigen fått allt sämre tänder. 2006 hade vartannat förskolebarn hål i tänderna. Fluortanten hade avskaffats på 80-talet bland annat av besparingsskäl men nu togs hon, om än i något modernare form, till nåder igen på en del skolor. På Gubboskolan i Dalarna till exempel fick fluortanten åter skåda ljuset i mitten på 2000-talet.


I dag borstar de flesta, utan att ens reflektera över det, sina tänder med fluortandkräm. Men samtidigt har man på flera håll i världen börjat ifrågasätta fluorets nyttighet. För hur bra är det egentligen?