Nationalismens framväxt i Skottland

31 min

"Det är roligare att vara skotte med självaktning än fattig britt utan imperium", så sa man i Skottland i mitten på 1970-talet. I takt med att arbetslöshetssiffrorna steg och allt fler skottar levde under existensminimun, växte sig drömmen om ett självständigt Skottland allt starkare.

Hör reportaget om en allt starkare nationalismen i Skottland och Wales av Marianne Lindström och Maarja Talgre från 1977.