Ur arkivet: Erkännandet av Palestina

3:22 min

1947 antogs i FN förslaget om att dela Palestina i en arabisk och en judisk stat. 1948 utropades staten Israel, men någon arabisk stat kom inte till stånd. Motsättningarna mellan Palestina och Israel hör till en av världens mest infekterade och svårlösta konflikter.

PLO-ledaren Yassir Arafats första tal inför FN:s generalförsamling 1974 uppfattades som ett avgörande steg mot omvärldens erkännande av en palestinsk stat. Israel protesterade mot att PLO-ledaren skulle få tala i FN och inom delar av PLO sågs Arafat som en förrädare. Sveriges statsminister Olof Palme menade i en intervju i Ekot att palestinierna är ett folk, en nation, med en nations rättigheter till självbestämmande, men att världen samtidigt måste erkänna att Israel har rätt att existera inom säkra gränser.

– Vi tar avstånd från alla hot om våld och terrorism, inklusive statsterrorism, säger Yassir Arafat under den årliga Palestinadiskussion i FN:s generalförsamling 1988. Hör Pierre Schori, kabinettsekreterare vid Utrikesdepartementet, diskutera Israel/Palestina-frågan i inslaget i Kanalen 13/12 1988.

2009 håller USA:s president Barack Obama ett tal riktat till alla världens muslimer, där han bland annat säger att USA inte kommer vända ryggen åt palestiniernas legitima strävan mot värdighet och en egen stat. (Studio Ett 2009)

I världen har idag 135 stater som erkänt Palestina. Den 30 oktober 2014 kom beskedet att Sverige som ett av få västländer erkänner Palestina som självständig stat. Syftet med Sveriges erkännande är att bidra till målet att Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fredlig samexistens, skrev utrikesminister Margot Wallström i samband med erkännandet.