Uppsala får ännu en ny snabbcykelled

Ytterligare en snabbcykelled i Uppsala - till Flogsta ska byggas.

I dag (onsdag) tas beslut i Gatu- och samhällsmiljönämnden om att inleda en upphandling av cykelleden som ska gå från Kyrkogårdsgatan nära centrum till Flogstavägen.

Sen tidigare finns en snabbcykalväg med bredare vägbana och bättre belysning mellan Valsätra och centrum.

Kostnaden för cykelvägen till Flogsta beräknas till mellan 10 och 15 miljoner kronor.