Fyrmästaren på Sandhammaren 1948

12 min

Nils Linnman och Karl-Axel Arvidsson klättrar upp i den 30 meter höga Sandhammarens fyr för att träffa fyrmästaren Fritz Ridderman. 

Sandhammarens fyr byggdes av Verner von Heidenstams far. Under decennier har fyrens väldiga ljuskäglor spelat över Östersjöns svarta vatten. Långt därnere på stränderna bildar sanddynerna girlanger i strandkanten och ilskna gäss bevakar sina revir.
 
Nils Linnman gjorde otaliga jordbruks- och naturprogram i Sveriges Radio och SVT från 1945 och framåt. Programmet Korsnäsgården gick i TV under 1960- och 70-talen.