Långdistanssimmerskan Sally Bauer

56 min

1939 simmade Sally Bauer över Engelska kanalen för första gången. Då var hon lite över 30 och den första skandinav som genomfört detta. 
I det här programmet hör vi tre intervjuer med kanalsimmerskan. Den tidigaste gjordes av Sven Jerring redan 1938 när hon simmat över Kattegatt. 
1951 intervjuas hon i Dagens Eko av Gunnar Ollén efter att än en gång ha simmat över Engelska kanalen
Den längsta intervjun gjordes av Gunnar Ollén 1983 när Sally Bauer var 75 år gammal.