Arbetsplatsolycka på SSAB

En anställd vid SSAB Tunnplåt i Borlänge skadades i en hand vid en arbetsplatsolycka i dag på förmiddagen och fördes till Falu lasarett för vård. Olyckan inträffade i samband med borrning i en plåt i försökshallen vid den s.k. färglinjen, och den har av företaget anmälts till arbetsmiljöinspektionen. En utredning om olyckan har påbörjats.