Färre arbetslösa i sommar

Arbetslösheten i Dalarna är klart lägre den här sommaren än i fjol. Det visar dom nya siffror som länsarbetsnämnden presenterade under onsdagen.
I juli var knappt 7 200 personer öppet arbetslösa här i länet. Det motsvarar 4,2 procent av befolkningen och är drygt 1 200 färre än i juli fjol. Visserligen har det skett en ökning med närmare 600 personer sedan juni men det är en ökning som länsarbetsnämnden bedömer som en normal säsongsvariation. Av kommunerna hade Leksand den lägsta öppna arbetslösheten i juli, 2,6 procent. Älvdalen har den högsta arbetslösheten, 6,5 procent, men då ska det samtidigt pekas på att Ävdalen redovisar den största förbättringen av länets kommuner sedan i fjol sommar. Det handlar om en minskning av arbetslösheten med drygt två procentenheter. Drygt 128 000 personer i Dalarna var sysselsatta under det andra kvartalet i år. Det är faktiskt den högsta siffran för ett andra kvartal sen 1992. Enligt Statistiska Centralbyrån så har ökningstakten vad gäller sysselsättningen här i länet i år varit bland de bästa i länet. Varselläget har däremot försämrats under året. Fram till den 31 juli har 725 personer i länet varslats om uppsägning. Det är en ökning med nästan 60 procent jämfört med motsvarande period i fjol.