Felbehandlande läkare jobbar vidare

Trots att läkare prickats flera gånger för felbehandlingar får de fortsätta att arbeta som vanligt. Landstinget kontrollerar inte ens om en läkare har anmärkningar på sig vid nyanställningar. På en vårdcentral i Dalarna finns en läkare, som har prickats tre gånger av ansvarsnämnden. Men han fortsätter ändå att ta emot patienter som vanligt. Det visar en undersökning som P1-programmet Kaliber har gjort.

Det finns 37 läkare här i landet, som varnats eller fått en erinran vid fler än ett tillfälle. Sammanlagt har det drabbat närmare 200 patienter, visar undersökningen.
Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd, HSAN, är en statlig myndighet, som prövar om personal i hälso- och sjukvården har gjort fel i sitt jobb. Nämnden kan i såna fall ålägga disciplinär påföljd. Det kan vara en erinran eller en varning. Men vad är en sån varning värd?
Kalibers granskning visar att det i landstingen finns läkare som får varning efter varning. Men ändå jobbar kvar.
På en vårdcentral i Dalarna jobbar en läkare, som prickats tre gånger av ansvarsnämnden. Han har fått erinran två gånger, och varnats en gång. Men fortsätter att ta emot patienter precis som vanligt.
Kaliber har dessutom ringt runt till alla landsting för att höra vilka rutiner de har när de anställer läkare. I Dalarna kontrollerar man referenser och om läkaren är legitimerad. Men någon kontroll görs inte med ansvarsnämnden, om det finns några anmälningar eller inte.