Högskolans rektor får hög förbundspost

Högskolan Dalarnas rektor, Agneta Stark, har valts till ny vice ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, som ska ta tillvara lärosätenas intressen på olika sätt. Det är första gången som en högskola av Dalarnas storlek får en sådan här post. Agneta Stark säger att det betyder att de särskilda förhållanden som vi har kommer fram i olika diskussioner.