Få arbetare i vänstern

Vänsterpartiet visar sig vara ett akademikerparti snarare än ett arbetarparti. Nästan varannan kandidat till kommunfullmäktige i Dalarna för vänsterpartiet har akademisk utbildning. Det framgår av den kartläggning som Statistiska centralbyrån har gjort åt Sveriges Radio.
45 procent av Vänsterpartiets kandidater har eftergymnasial utbildning. Det är en mer än dubbelt så många som övriga befolkningen i Dalarna. Lena Olsson är Vänsterpartiets ordförande i Dalarna. Själv har hon bara nio års grundskola bakom sig, och hon tycker att det är ett problem att folket inte är rätt representerat i politiken. - Jag tycker att det ska vara en representation av hur det ser ut i samhället. Det är ju det absolut bästa. Men den representationen har alltså inte Vänsterpartiet när det gäller utbildningsnivå. - Det är ju livsfarligt om vi kommer ifrån människorna. Då får vi en distans till verkligheten och då ärt det väldigt svårt att fatta kloka politiska beslut säger Lena Olsson till Dalanytt. Allra mest välutbildade bland politikerna i Dalarna är Folkpartiet. 64 procent av deras kandidater till kommunfullmäktige har akademisk utbildning. Och socialdemokraterna är det parti som har sämst utbildade i partiet, 29 procent.