Satt häktade två månader för länge

Två höga chefer inom polisen och kriminalvården dömdes i dag av Falu tingsrätt till 40 dagsböter vardera för tjänstefel. De anses ansvariga för att två ungdomar varit frihetsberövade drygt två månader för länge.

Bakgrunden till åtalet är en de om misshandel i Mora tingsrätt den 1 april i fjol. Då dömdes två ungomar, en 17-åring och en 19-åring till 21 dagars fängelse och utvisning ur landet.

Tingsrätten ansåg att de avtjänat sina straff genom tiden i häkte. Men samtidigt skrev tingsrätten i sin dom att de skulle vara kvar i häkte till utvisningen kunde verkställas.

Den 22 april, alltså tre veckor senare, vann domen laga kraft. Men ungdomarna blev kvar i häkte ända till den 29 juni, när ytterligare drygt två månader gått.

Rättschefen vid Dala-polisen, Dag Wixner och förre häkteschefen Per Olov Wester åtalades som ansvariga för att de här ungdomarna varit frihetsberövade i mer än två månader utan lagligt stöd.

De har stått till svars vid Falu tingsrätt för tjänstefel och i dag kom domen. Tingsrätten anser att de två cheferna gjort sig skyldiga till det som de anklagats för.

Visserligen anser rätten att beslutet i Mora om fortsatt häktning fått en olycklig formulering och att beslutet ger utrymme för olika tolkningar. Men Falu tingsrätt menar att häkteschefen Per Olow Wester borde ha förvissat sig om vad som gällde.

Och Dag Wixner med sin vana vid den här typen av ärenden, borde enligt rätten ha gjort avsevärt noggrannare överväganden i det här fallet än vad som skedde.

Båda döms till 40 dagsböter för tjänstefel, och tjänstefelet bedöms alltså inte som ringa. Och i så fall hade de två undgått straff.