Villorna billigare i Dalarna

Villapriserna i Dalarna har gått ned något under den senaste tremånaderserioden jämfört med samma period i fjol.
Det handlar om en minskning med 1 procent. Det är bara i två andra län som huspriserna gått ned, och det är Kronoberg och Västerbotten. I övriga län har priserna stigit, i landet som helhet med 5 procent. Medelpriset för ett småhus i Dalarna under perioden maj-juli var 592 000 kronor. Det är bara i Västernorrland som villorna var billigare. Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyråns Småhusbarometer.