Sjön Tisken provmuddras

Just nu pågår ett försök med muddring av sjön Tisken i Falun. Under ett halvår kommer slam att pumpas upp ur sjön för att utreda hur mycket en muddring skulle kosta, och vilken muddringsmetod som passar bäst.
Undersökningen kostar 350 tusen kronor, och i februari nästa år ska gatukontoret presentera resultaten. Ledningen för Tiskenprojektet hoppas kunna muddra hela eller delar av Tisken och forsla bort bottensedimentet till Främbyviken. Men det blir en dyr historia. Att muddra hela sjön har kostnadsberäknats till 70 miljoner kronor, och det är osäkert hur en finansering ska gå till. Dessutom är en två år lång process för miljötillstånd att vänta i miljödomstolen.