Arbetsmiljökritik mot kommunal arbetsplats

Arbetsmiljöinspektionen riktar på flera punkter kritik mot arbetsmiljön på socialförvaltningens individ- och familjeomsorg i Hedemora.
Bl a konstaterar inspektionen att datasystemet fungerar dåligt och därför innebär en stor psykisk påfrestning på personalen. Arbetsmiljöinspektionen säger också att det sannolikt förekommit kränkande särbehandling på arbetsplatsen, och att det brister i rutinerna om hur man ska agera när sådant inträffar.