Tomterna för 1 krona i Orsa fortfarande osålda

Från och med den 1 maj har man kunnat köpa villatomter av Orsa kommun för 1 krona. Men det här kommunala greppet för att få igång villabyggandet har ännu så länge inte resulterat i en enda såld tomt.
Ronny Bäckström som är markingenjör i Orsa kommun och som kom med idén ser dock inte initiativet som ett misslyckande. -Det är lika dyrt att att bygga hus i Orsa som i Stockholm. Man säljer inte tomter rakt över disk utan det tar en tid, säger han. Rony Bäckström är övertygad om att tomter kommer att säljas efter hand för intresset har varit stort. Kommunen har fått in bortemot 100 förfrågningar om enkronastomterna. Dessutom har Rony Bäckström en idé om att vända sig till norrmännen med erbjudandet. -Jag tror att det finns en marknad i Norge. säger han.