Ljusning för Smedjebacken

Smedjebacken, som länge har haft en krisstämpel, jobbar vidare för att vända utvecklingen. Nu söker kommunen pengar från EU för att få fart på näringslivet i kommunen. 11,5 miljoner kostar ett projekt som ska hjälpa ortens företag att växa.
Projektet består av tre delar: 1. Uppbyggnad av ett företagarcentrum för stöd till ortens företag. 2. Förstudie till ett verkstadstekninskt centrum. 3. Lokal utveckling för till exempel byalag. Smedjebackens kommun står för totalt 2,7 miljoner kronor till och med 2005. Den 16 augusti ska ansökan vara inlämnad och beslut kan fattas i oktober. Smedjebackens näringslivschef, Lennart Silfverin, säger till Dalanytt att han hoppas och tror att ansökan beviljas. - Kommunen kan naturligtvis inte hålla uppe den här nivån på arbetet. Det har varit tunga år i Smedjebacken. Under 1990-talet förlorade kommunen drygt 20 procent av sina arbetstillfällen. Nu hoppas alltså Smedjebacken på EU, men kanske har det redan vänt för kommunen. Arbetslösheten har faktiskt minskat från 6,2 procent förra året till 4,3 procent av befolkningen i år. Och många företag har svårt att få tag på personal. Lennart Silfverin ser en ny inställning i Smedjebacken. - Den största förändringen som jag personligen upplever är attityderna till företagande och samhället Smedjebacken, både från invånare, tjänstemän i kommunal förvaltning och privata företagare. Man har en större förståelse i dag för att det behövs en tillväxt och en utveckling än vad man hade för bara fem år sedan.