Omdebatterad friskola slår upp portarna

Avesta Kommun försökte stoppa den, men misslyckades. På fredag startar Avestas första friskola.
Det har varit mycket debatt kring skolan som ligger i Grytnäs. I dagsläget har friskolan 46 elever från 6 till 12 år inskrivna. Rektorn Kurt-Åke Larsson säger till Dalanytt att han har mött positiva reaktioner från människor, inför öppnandet av friskolan. - De tycker att det är väldigt roligt att det kommer ett alternativ i Avesta som inte är kommunalt, säger Kurt-Åke Larsson. När skolan öppnar sina portar är det Grytnäs församling, alltså Svenska kyrkan som är huvudman. Skolan kommer att ha en kristen inriktning, med en miljö- och hälsoprofil. De kommer att satsa mycket på idrott, rörelse och musik i all undervisning. Trots att beslutet om skolans öppnande kom så sent som i mitten av Juni så har de kunnat anställa utbildad personal. Tre lärare, en specialpedagog, plus rektor Kurt-Åke Larsson, som kommer att undervisa på halvtid.