Riksdagsman vill ha polishögskola i Borlänge

-Inrätta en nya polishögskola och placera den i Borlänge. Det föreslår moderate riksdagsmannen Rolf Gunnarsson från Svärdsjö i ett brev till justitieminister Thomas Bodström.
Enligt Rolf Gunnarsson kommer det i framtiden att finnas ett stort behov av att utbilda nya poliser. Och han skriver att Borlänge med goda kommunikationer både med tåg och flyg är ett bra lokaliseringsalternativ. Gunnarsson påpekar också att Dalarna under de tio senaste åren inte fått särskilt många statliga utlokaliseringar.