Problem för folkhögskolor att få elever

Intresset för att gå på folkhögskola har minskat i år. En av anledningarna är att de ekonomiska förutsättningarna att studera försämras vid årssskiftet.
Då fösvinner nämlingen det särskilda utbildningsbidraget för äldre som funnits i fem år. Enligt Lars Lagnefeldt som är rektor på Mora folkhögskola är just det en av anledningarna till att hans folkhögskola saknar elever. Just nu finns det 30 platser krav på Mora folkhögskolas olika kurser. Framför allt gäller det allmänkursen. Även Malungs folkhögskola behöver fler elever till skolstarten. Där tror man att nedgången i elevantalet även kan förklaras med att Kunskapslyftet i kommunen har en fungerade verksamhet, och att arbetslösheten minskat. Fornby folkhögskola i Borlänge har dock fullt på sina kurser, men även där tycker man sig märka att intresset är svalare än tidigare.