Skoterklubbar vill skapa 100 mil leder

Fem skoterklubbar i norra Dalarna vill tillsammans skapa landets snöskoterområde med 100 mil leder i Särna-Idre-Grövelsjö området. En ekonomisk förening har bildats och nu vill man satsa 8,6 miljoner kronor till och med 2005 för att förbättre lederna. Idag, tisdag, ska Älvdalens kommunledning bestämma om man ska bidra ekonomiskt till projektet.
När systemet med skoterleder är utbyggt i området ska det finnas 100 mil skoterleder som alla är underhållna med pistmaskin. - Tanken bygger på att det ska vara så god kvalité att man vill åka på leden istället för vid sidan av. På det sättet ska vi kunna värna om miljön och naturlivet här uppe, säger Peter Emretsson, projektledare för "Drömmen om framtiden" i Idre. Hittills har skötseln av skoterleder skett tack vare ideella insatser från skoterklubbarna. Men eftersom många skoteråkare inte håller sig till lederna ska de alltså göras så attraktiva att skotergäster väljer att inte busåka. Satsningen på att förbättra skoterlederna kostar totalt 8,6 miljoner kronor under 3 år. Man ansöker om drygt 2,5 miljoner kronor i bidrag från EU, och dessutom söker man pengar från länsarbetsnämnden, länsstyrelsen och Älvdalens kommun. Och Älvdalens kommunledning ska alltså under tisdagen ta ställning till om man ska bidra med pengar till projektet. Enligt planerna kommer två till tre arbetstillfällen att skapas genom arbetet med att sköta skoterlederna. - För att behålla kvalitén behövs ett kontinuerligt underhåll av lederna och det skapar arbetstillfällen under vintern. Men i framtiden hoppas vi kunna utveckla det så att det blir jobb även under sommaren, säger Peter Emretsson.